rehabilitacja Seniora

Ćwiczenia dla osób starszych (Rehabilitacja Seniora).

Aby zachować jak najlepszy stan zdrowia i jak najdłużej pozostać sprawnym i samodzielnym oferujemy Państwu fizjoterapię wprowadzającą ćwiczenia dla osób starszych. Rehabilitacja Seniorów ma na celu:

– utrzymanie pełnego zakresu ruchów w stawach

– zapobieganie zanikom mięśniowym

– zapobieganie powikłaniom ze strony układu krążeniowego i oddechowego

– poprawę równowagi i koordynacji

– zwiększenie wydolności fizycznej

– poprawę gibkości

– zachowanie samodzielności

Brak możliwości komentowania