rehabilitacja po endoprotezie

Rehabilitacja po endoprotezie.

Endoprotezoplastyka jest to zabieg polegający na wycięciu zmienionego chorobowo stawu i wszczepieniu elementu sztucznego, przejmującego funkcje uszkodzonej struktury. Zarówno po endoprotezie stawu biodrowego oraz endoprotezie stawu kolanowego kluczowe znaczenie dla powrotu do sprawności fizycznej ma jak najwcześniejsze wprowadzenie rehabilitacji. Początkowo fizjoterapia prowadzona jest tuż po zabiegu w szpitalu, a następnie powinna bezwzględnie być kontynuowana w domu.

Oferujemy Państwu kompleksową rehabilitację w warunkach domowych po wymianie stawu biodrowego bądź kolanowego.

Jej celem jest:

– zapobieganie późnym powikłaniom pooperacyjnym w tym obluzowaniu się endoprotezy (edukacja pacjenta związana z używaniem kończyny operowanej)

– zapobieganie tworzeniu się przykurczów w stawach

– zapobieganie zanikom mięśniowym

– wzrost ruchomości w kończynie operowanej

– wzmocnienie mięśni kończyny operowanej

– nauka prawidłowego chodu o kulach (sukcesywnie o jednej kuli)

– nauka prawidłowego obciążania kończyny operowanej

– nauka prawidłowego posługiwania się kończyną operowaną w życiu codziennym

– reedukacja prawidłowego chodu

– powrót do normalnej aktywności

– edukacja związana z aktywnością sportową

Brak możliwości komentowania